500 Rai Floating Resort

แพ500 ไร่เดิม ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลใน 500 ไร่ตรงข้ามกับถ้ำปะการัง ซึ่งการเดินทางไปแพ 500 ไร่ เดิมนั้นต้องเดินข้ามภูเขา ซึ่งเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร ทางแพเน้นกลุ่มลูกค้าที่รักความสงบ ชอบความเป็นส่วนตัว และรักธรรมชาติเป็นสำคัญ ต่อมาเพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัย จึงได้ย้ายที่ตั้งมาตั้งอยู่ใกล้ๆ กับต้นน้ำของเชี่ยวหลาน ซึ่งทำเลใหม่นี้มีจุดเด่นที่ เป็นอ่าวส่วนตัว พื้นน้ำใสสะอาดสีเขียวเข้มและอ่อนสลับไปมา วิวทิวทัศน์ภาพภูเขาหินปูนแบบพานอรามา เหมือนภาพวาด และมีแหล่งท่องเที่ยวแทบทั้งหมด อยู่รายล้อม รวมถึงสายหมอกยามเช้า แทบจะกล่าวได้ว่า “ตลอดทั้งปี” เลยทีเดียว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Restaurant